Leverings- og handelsebetingelser 

Handelsebetingelser:
Når der handles online på www.kokjo.dk foregår handlen mellem kunde og Kokjo ApS CVR 43262890

Kundeoprettelse til online bestilling: 
Alle kunder oprettes med deres mobilnummer og e-mail, som bliver brugt til online bestilling, ordrebekræftelse og kommunikation kunden og os imellem.

Betaling:
Betaling med Dankort eller kreditkort i forbindelse med online bestilling, trækkes beløbet når produktionen går i gang. Beløbet der trækkes er inkl. moms og fragt, og vil altid fremgå i indkøbskurven samt på ordrebekræftelsen.

Levering:
Billeder bestilt til afhentning i børnehave/skole, har en leveringstid på op til 3 uger fra udløb af tilbudsperiode.
Billeder bestilt til afhentning i pakkeshop, afhentes hos os indenfor 2-3 hverdage (Du modtager en Track/Trace besked fra GLS, når den er afhentet hos os)

Forsinkelse:
Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, strømsvigt, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, må leveringen udskydes med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
Der kan ikke påtages et ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund ovenstående af en forsinket levering.

Returret og reklamation:
Alle billeder og fotogaver der er bestilt online er der ikke returret på.
Billeder der er leveret beskadiget er der fuld reklamationsret på. Kontakt os hurtigst muligt efter billederne er modtaget. Der bliver igangsat en reklamationsbehandling lige så snart vi har modtaget billederne på Abildvej 1, 5700 Svendborg. Straks efter modtagelse og alt afhængigt af hvad der skal laves, bliver der startet en ny produktion op efter aftale. Billederne bliver enten udleveret fra butikken på Abildvej 1, 5700 Svendborg eller sendt med GLS Pakkeshop.

Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel eller skade, skal kunden, straks efter manglen eller skaden er eller burde være opdaget, give en skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen eller skaden består.
Hvis kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen eller skaden gældende.
Efter vores valg vil mangler eller skader ved det solgte blive afhjulpet eller omleveret for vores regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er kunden berettiget til at hæve købet, eller kræve afslag i købesummen.
Har kunden ikke inden 14 dage efter leveringsdato påberåbt sig manglen eller skaden over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Ansvarsbegrænsning:
Kokjo ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Kokjo ApS er uden ansvar såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Kokjo ApS ikke er herre over.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

Signatur på billederne: 
Alt vores fotoarbejde der bliver produceret hos os, er et professionelt håndværksmæssigt udført arbejde og er af den grund påført vores signatur og årstal. Det er samtidig også en blåstempling af billedet, og indikerer, at det er et stykke arbejde vi anerkender og står ved.
Vi leverer ikke billeder/værker uden signatur, men det er muligt, at bestille billederne i vores online webshop, med navn og årstal bag på billederne, mod et ekspeditionsgebyr. 
Alle digitale filer leveres altid med navn og årstal. 

Ophavsret:
Et færdigt behandlet fotografi er altid en kopi, og en kopi kan købes til det formål der er aftalt mellem Kokjo ApS og kunden. Ophavsretten vil altid følge fotografen. Såfremt at rå-filen eller negativ/diapositiv bliver videresolgt, vil fotografen altid være ophavsretmand til fotografiet og kunden har kun brugsretten, som vil være nærmere bestemt efter aftale.
Fotografier, både digitale og print er beskyttet af lov om ophavsret ligesom bøger, artikler, malerier o.l. Det betyder, at man ikke må kopiere dem og anvende dem kommercielt på f.eks. Webside, i en bog, et blad eller lignende uden tilladelse fra fotografen. Desuden skal man normalt nævne fotografens navn i tilknytning til billedet. Alle fotografier leveres som aftalt efter Kokjo Fotos gældende prisliste med salgsmoms eller kunstnermoms og med fotografens/fotografvirksomhedens signatur på billederne. Alle billeder uanset signatur eller ej følger loven for ophavsret. jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 med de ændringer, der følger af lov nr. 380 af 17. april 2013 og lov nr. 741 af 25. juni 2014.

© 2023 – Kokjo ApS | All Rights Reserved – Kokjo ApS

For yderligere info se ophavsretsloven på www.retsinformation.dk

Lovvalg og værneting:
Aftalen er underkastet dansk ret.
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved en dansk ret.

Tilbage til toppen…

 

 

Ring, skriv eller
kig forbi!

Kokjo foto
Abildvej 1
5700 Svendborg

Tlf. 6222 9057

Åbningstider:

Telefontider:
Mandag til fredag
fra kl. 9.00 – 12.00
samt fra kl. 13.00 – 15.00.

Åbningstider:
Mandag til fredag
fra kl. 9.00-15.00.

Lørdag – efter aftale